ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
މީޑިއާނެޓް

ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އައިފޯން 11އެއް ލިބޭގޮތަށް މީޑިއާނެޓްގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
  • ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އައިފޯން 11 ލިބިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 8 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 18:35 | 7,830

މީޑިއާނެޓްގެ ސޭލްސް ސެންޓަރު - ރާއްޖެއެމްވީ

މީޑިއާނެޓްގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މީޑިއާނެޓުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ވެސް ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އައިފޯން 11 ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް "ވޯންޓް އިޓް އޯލް" ޕެކޭޖަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާނެޓްގެ "ވޯންޓް އިޓް އޯލް" ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ހުރިހާ ޗެނެލްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާއިރު މިހާރު ޕެކޭޖް އަޕްގްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެކުންފުނިން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތް އައިސްޓީވީ މެދުވެރިކޮށް އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި މީޑިއާނެޓްގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

މީޑިއާނެޓުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބޮޑު ޗުއްޓީ ޕްރޮމޯޝަން ބާއްވައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަން ބާއްވާފައިވާއިރު ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު M580 ގެ ޑީކޯޑަރެއް ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.