ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34
އީރާގް

އީރާގުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާގައި 104 މީހުން މަރުވެ، 6000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމް ވެއްޖެ

  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ މުޅި ޖުމްލަ 51 އިމާރާތެއްގައި ރޯކޮށްލާފަ

ކ. މާލެ | 7 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 08:45 | 2,969

އީރާގުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - އަލްޖަޒީރާ

އީރާގު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ މުޒާހަރާގައި 104 މީހުން މަރުވެ، 6000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމް ވެއްޖެއެވެ.

އެގައުމުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ވަނިީ މަރުވެފައިވާ 104 މީހުންގެ ތެރެއިން 8 މީހުންނަކީ ސެކިއުުރިޓީ ބާރުގެ މީހުން ކަމަށާއި މުޅި ޖުމްލަ 6107 މީހުން ޒަހަމްވިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އަދި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ މުޅި ޖުމްލަ 51 އިމާރާތެއްގައި ރޯކޮށްލާފައިވާކަމަށް ވެސް އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރަމުންދާއިރު، ވޯޓަރ ކެނަންސް އަދި ކަރުނަ ގޭސް ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަބަރު ވަޒަނުގެ ސަބަބުން މުޒާހަރާގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޒަހަމްވެ، ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާ އެ ގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރެވެމުންދާ އިރު މި މުޒާހަރާތައް ކުރެވެނީ އެ ގައުމުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ނެތުމާއި ރަނގަޅު ޕަބްލިކް ސާރވިސްއެއް ނެތުމުގެ އިތުރުން އީރާގު ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންއާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.