އަންގާރަ 22 އޮކްޓޯބަރ 2019
05 ހެއި
1441 ސަފަރު 23
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:53
އިޝާ 19:05
ދުނިޔެ - އީރާގް

އީރާގުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާގައި 104 މީހުން މަރުވެ، 6000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމް ވެއްޖެ

  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ މުޅި ޖުމްލަ 51 އިމާރާތެއްގައި ރޯކޮށްލާފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 7 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 08:45 2,202

އީރާގުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - އަލްޖަޒީރާ

އީރާގު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވެމުންދާ މުޒާހަރާގައި 104 މީހުން މަރުވެ، 6000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމް ވެއްޖެއެވެ.

އެގައުމުގެ އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ވަނިީ މަރުވެފައިވާ 104 މީހުންގެ ތެރެއިން 8 މީހުންނަކީ ސެކިއުުރިޓީ ބާރުގެ މީހުން ކަމަށާއި މުޅި ޖުމްލަ 6107 މީހުން ޒަހަމްވިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އަދި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ މުޅި ޖުމްލަ 51 އިމާރާތެއްގައި ރޯކޮށްލާފައިވާކަމަށް ވެސް އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރަމުންދާއިރު، ވޯޓަރ ކެނަންސް އަދި ކަރުނަ ގޭސް ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަބަރު ވަޒަނުގެ ސަބަބުން މުޒާހަރާގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޒަހަމްވެ، ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާ އެ ގައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރެވެމުންދާ އިރު މި މުޒާހަރާތައް ކުރެވެނީ އެ ގައުމުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ނެތުމާއި ރަނގަޅު ޕަބްލިކް ސާރވިސްއެއް ނެތުމުގެ އިތުރުން އީރާގު ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންއާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް