ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނަ

ސިރީސޭނާގެ ތާއިދު މިފަހަރު ގޮތަބަޔައަށް، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްނެތް

  • ދެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
  • ތާއިދު ކުރައްވަން ނިންމެވީ އެއްވެސް ޝަރުތަކާއި ނުލާ
  • ވާދަނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ނިންމެވީ ފަހު މިނިޓްގައި

ކ. މާލެ | 6 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 18:34 | 5,441

ސިރިސޭނާ އާއި ގޯޓާބެ - ގޫގުލް

ސްރީލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) އިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ގޮތަބަޔަ ރާޖަޕަކްސެ އަށް ތާއިދުކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތާއިދުކުރައްވަން ނިންމެވީ އެއްވެސް ޝަރުޠަކާއި ނުލާ ކަމަށެވެ. ސިރިސޭނާ ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާޖަޕަކްސަގެ ތިން ބެއިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

މަޝްވަރާތަކަކަށް ފަހު އެސްއެލްއެފްޕީ އާއި ގޮތަބަޔަ އާއި ދެމެދު ''އެމްއޯޔޫ'' އެއްގައި ސޮއިކުރުން ގޮތަބަޔާގެ ގެކޮޅުގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އެސެއެލްއެފްޕީން ގޯޓާބެއަށް ކެމްޕޭނުކުރަން ނިންމާފައެވެ. އެ ނިންމުން ވެގެންދާނީ އެ ޕާޓީއަށް ލިބިގެންދާ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށެވެ. އެސްއެލްޕީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް ގޮތަބަޔަގެ ސިޓިޒަންޝިޕާ ބެހޭ ގޮތުން ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލަ ކޯޓުުން ވަނީ ބޭރުކޮށްލާފައެވެ.

އެސްއެލްއެފްޕީން ދެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ އެމްއޯޔޫ އަކީ ގޮތަބަޔައާ އެކު ސޮއިކުރާ ކުރާ އެމްއޯޔޫއެކެވެ. ދެވަނަ އެއްބަސްވުމަކީ އެސްއެލްޕީއާ ގުޅުމަށް ސޮއިކުރާ އެމްއޯޔޫއެކެވެ. ދެވަނަ އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެގެން ކުރިޔަށް އޮތް އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން ހަމަޖައްސާނެއެވެ.

އެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން އޮންނާނީ އަނޫރާދަޕޫރާ ގައި އޮންނަ ގޯތަބަޔަގެ ރެލީއާ ދިމާކޮށް މި ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

އެސްއެލްޕީއެފްގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަައްވާނެ ކަމަށް ސިރިސޭނާ މި ހަފުތާގައި ނިންމަވާފައިވާއިރު، ރައިސް ސިރިސޭނާ ވަނީ ސްރީލަންކާގައި އެކި ޞަރަޙައްދުގަ ތިބި ޕާޓީގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ސުވާލުތަކެއް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިރިސޭނާ ވަނީ ގޯޓާބޭ އަށް ނުވަތަ ސަޖިތް ޕްރެމަދާސައަށް ތާއިދު ކުރައްވާނީތޯ ނުނީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ތާއިދު ނުކޮށް ހުންނަވަނީތޯ މެމްބަރުން އަރިހުން ސުވާލުރައްވާފައެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ މެމްބަރުން އެމަނިކުފާނު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވިއިރު، ސިރިސޭނާ ބޭނުންފުޅުވީ ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ވޯޓު ބޭނުންވާތީވެ، އެ ޢަދަދު ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ނެތުމުން ވާދަނުކުރަން ނިންމެވީ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.