ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
މެރުން

އެމެރިކާގައި ކަރަށް ހޫނުފެން އަޅާ ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖެއް މަރާލައިފި

  • މަރުވި ކުޑަކުއްޖާ ހަށިގަނޑުގެ 15 އިންސައްތަ ވަނީ ފިހިފައި
  • އެކުއްޖާގެ ބައްޕައަށް ވަނީ މީހަކު މެރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައި

ކ. މާލެ | 3 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:03 | 185,499

އެކުއްޖާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގެ - ފޮކްސް

ގައިން ޖިންނި ނެރެން ކަމަށް ބުނެ، ކަރަށް ހޫނުފެން އަޅާ ހައަހަރުގެ ކުއްޖެއް މަރާލައިފިއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގީ އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާގައެވެ. ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ޕަބްލޯ މަރޓިނެޒްއާ ހަވާލާދީ ފޮކްސް ނިއުސްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުއްޖާއާ ބާރުގަދަ ޖިންނިއެއް އަވަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަރިފުޅު މަރުވުމުގެ އެއްދުވަސްކުރިން ދަރިފުޅު ފެންވަރުވަނިކޮށް ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ރޫހާނީ އެއްޗެއް އުޅޭކަމުގެ އިހުސާސްވުމާއެކު، ޖިންނި ނެރުމަށްޓަކައި 10 މިނެޓް ވަންދެން ހޫނު ފެންއެޅި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބުނެފައިވަނީ މިމަންޒަރު ފެނުނީ އެކުއްޖާގެ ދޮން މަންމައަށް ކަމަށާއި، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އެއަންހެން މިހާ ހަޅޭލެވި ނަމަވެސް މަރޓިނެޒް އޭނާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި އަންހެން މިހާ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރުމުން އެކުއްޖާ ގަޔަށް ހިހޫ ފެންއެޅި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އެކުއްޖާގެ ހަރަކާތް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގިތަނަށް ފުލުހުން ދިއުމުން މަރޓިނެޒް ވަނީ ދަރިފުޅުގެ ކަރަށް ހޫނު ފެންއެޅި ކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. އެއީ ގަސްތުގައި ކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދީނުގެ ސަބަބުން ގަބޫލުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުން ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާގައި މަރުވި ކުޑަކުއްޖާ ހަށިގަނޑުގެ 15 އިންސައްތަ ވަނީ ފިހިފައެވެ. އަދި މަރްޓިނެޒްގެ މައްޗަށް ވަނީ މީހަކު މެރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.