ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ދުނިޔެ - އެމެރިކާއަށް ޖާސޫސްކޮށްދިނުން

އެމެރިކާއަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން މައްސަލައިގައި މީހަކު މަރަން އީރާނު ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި

  • އެމެރިކާއަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން މައްސަލައިގައި ދެމީހަކު 10 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށްވެސް ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފަ

ޒިހްނަތު ހަސަން
ziyo_mv

ކ. މާލެ 2 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 13:50 1,863

ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ އީރާނާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން ވަރަށް ހީނަރުވެފައިވަ ދަނޑިވަޅެއްގައި - އަލްޖަޒީރާ

އެމެރިކާއަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން މައްސަލައިގައި އީރާނުމީހަކު މަރަން އެޤައުމުގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކުރީ އިއްޔެއެވެ.

އެމެރިކާއަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން މައްސަލައިގައި އެކަކު މަރަން ޙުކުމް ކޮށްފައިވާއިރު، މިމައްސަލައިގައި އިތުރު ދެމީހަކު 10 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށްވެސް ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް ޖާސޫސް ކުރުމުގައި އީރާނުގެ ރައްޔިތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ މައްސަލައަކީ، އީރާނު ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލަތަކެކެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އީރާނު ރައްޔިތުންނާއި ބޭރު މީހުންނަށް އީރާނުން ވަރަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދެމުންދާކަމަށް އީރާނުގެ ޖުޑީޝަރީގެ ތަރުޖަމާނު ޣުލާމް ޙުސައިން އިސްމާއިލީއާއި ޙަވަލާދީ ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ މައި އިދާރާ ސީއައިއޭއަށް ޖާސޫސްކޮށްދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ މީހުން ހޯދުމަށް އީރާނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހު 17 މީހުން، އަދި އެޕްރީލް މަހު 290 މީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ހައްޔަރު މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އީރާނުގެ ރައްޔިތެއްގެ އިތުރުން ބޭރު އެހެން ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުކަން ހޯދާފައިވާ މީހުންކަން އީރާނުގެ ޓެރަރިޒަމާބެހޭ އިދާރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް