ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34
ސަންޖޭ ކަޕޫރު

އިނގިރޭސިވިލާތުން ހާއްސަ އެވޯޑެއް އެކްޓަރު ސަންޖޭ ކަޕޫރަށް!

  • ސަންޖޭ އަށް އެވޯޑު ދިނީ އޭނާގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން!
  • އޭނާ އަށް ލިބުނީ "މޯސްޓް އިންސްޕަޔަރިން އިންޑިއަން ބޮލީވުޑް އެކްޓާ"ގެ އެވޯޑު!
  • ސަންޖޭ އަކީ ބޮލީވުޑްގައި މާބޮޑު ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބޭ ފަންނާނެއް ނޫން!

ކ. މާލެ | 2 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 12:16 | 2,451

ސަންޖޭ... ފޮޓޯ/ ޓައިމް އޮފް އިންޑިއާ - ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު "ޕްރޭމް" އިން 1995 ވަނަ އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ސަންޖޭ ކަޕޫރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދީފިއެވެ.

ބޮލީވުޑް ފިލްމުތަކަށް ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އޮންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ހައުސް އޮފް ކޮމަންސް އިން ސަންޖޭ އަށް ދީފައިވަނީ "މޯސްޓް އިންސްޕަޔަރިން އިންޑިއަން ބޮލީވުޑް އެކްޓާ" ގެ އެވޯޑެވެ. އަދި އޭނާ ބޮލީވުޑަށް ކޮށްދީފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކޮށް އެކަމުގެ ޝަރަފުގައި އެވޯޑާއެކު ވަނީ ހާއްސަ ލިޔުމެއްވެސް އޭނާ އަށް އެރުވިއެވެ.

އެވޯޑު ލިބުމުން ސަންޖޭ ބުނެފައިވަނީ އެކަހަލަ އެވޯޑުތަކުގެ ސަބަބުން ހިތްވަރު އާ ވެގެންދާ ކަމަށާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން އެފަދަ ޝަރަފެއް އޭނާ އަށް ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ.

އުމުރުން މިހާރު 53 އަހަރުގެ ސަންޖޭ އަކީ ބޮލީވުޑްގައި މާ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފައިވާ އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެޔާ ހިލާފަށް އޭނާގެ ދެ ބޭބެ ކަމަށްވާ އަނިލް ކަޕޫރާއި ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރަކީ މިހާރުވެސް ހިންދީ ސިނަމާގައި ކާމިޔާބު ފަންނާނުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

"ސިރްފް ތުމް" އަދި "ރާޖާ" ފަދަ ފިލްމުތަކުން ފެނިގެންދިޔަ ސަންޖޭ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެންދިޔައީ އޯގަސްޓު މަހު ރިލީޒްކުރި "މިޝަން މަންގަލް" އާއި މިދިޔަ މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެނައި ފިލްމު "ދަ ޒޯޔާ ފެކްޓާ" އިންނެވެ.

ދެން އެންމެ އަވަހަށް ސަންޖޭ ފެންނާނެ ކަމަށް ހަބަރުތައް ލިބެނީ އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ބޭދަބު" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.