ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ރާއްޖެ - އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

އަރިއަޅަފައިވާ އިމާރާތް ރޫޅާލުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން : އެމްއެންޑީއެފް

  • މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އެ އިމާރާތް ރޫޅާލާނެ

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 13:44 3,897

އަރިއަޅާފައިވާ އިމާރާތް - އައިޝަތު ޝާނީ

ހުކުރު ދުވަހުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަލިފާން ހިފި އިމާރާތުގެ ތެރެއިން އަރިއަޅާފައިވާ އިމާރާތް ރޫޅާލުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމަތު ދެއްވމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އަރިއަޅާފައިވާ އިމާރާތް ހަދާފައިވަނީ ދަނގަޑުން ކަމަށާއި ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން އަލިފާން ނުނިވި ހުރުމާއެކު، ނިއްވާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޕްރެޝަރުގައި ފެން ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން އިމާރާތް އަރިއަޅާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެ އިމާރާތް ރޫޅާލުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށާއި އެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސަތްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ސަރަހައްދު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ އިތުރުން ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހިމަގުގައި ހުންނަ ހ. ތިލަފުށީ ގޭގައި ހުރި ހަތަރު ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ހަ ގެއެއް ވަނީ އަނދައި އަޅިއަށް ވެފައެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެކަކު މަރުވެ 400 ގިނަ މީހުން ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެެރިވި ސަބަބު މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބުނެފައިނުވާއިރު، ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުން އަންދާޒާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަށް ފަހު ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓުގެ އިތުުރުން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބައެއް މީހުން މިހާރު ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީންވެސް ހިމެނޭއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް