ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށައެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް

  • އެބިލް ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި 54 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން
  • ބިލް ހުށަހެޅުއްވީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު
  • ދައުރުން ބޭރުން ދެ ޖަލްސާ މިހާތަނަށް ވަނީ ބާއްވާފަ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 14:52 5,374

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް - މަޖިލިސް

ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށައެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު ބިލް ދިރާސާކުރުމަށް ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުން ތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އެ ބިލް ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި 54 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަމީމް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ގާނުނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް އިސްލާހު ހުށައަޅައި ދައުރުން ބޭރުން ދެ ޖަލްސާ މިހާތަނަށް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ދެން ބާއްވާނީ ކޮމިޓީއިން އެ ބިލް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމުން ކަމަށެވެ.

ދިރާސާ ކޮށް އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައި ކަމާބެހޭ ފަރަތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމައަށް ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމިގެން މެމްބަރުންގެ ކޮމެންޓަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ގޮސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާއި ހަމައަށް އައިމަ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނަ ދުވަހެއް އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލާނަން.

މަރުތަކާ ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރައީސް އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ހުށައަޅާފައިވާއިރު އެބިލްގައި ފުލުހުންނަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ހަނުހުރުމުގެ ހައްގު ހަނިކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނެ ބުނެ އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒު ވެފައެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް ބޮޑެތި ބާރުތައް ދީފައި ނުވާނެކަމަށާއި ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކަކީ ބޮޑެތި ކުށްތަކަކަށް ވުމުން އެ ބާވަތުގެ ކުށްތައް މުޅިން ހުއްޓުވުމަށް ބައެއް އަސާސީ ހައްގުތައް ހަނިކުރުމަކީ އެއްވެސް ގައުމަކުން ނުކުރާކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ހައްގެއް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހަނިކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް