ބުދަ 16 އޮކްޓޯބަރ 2019
13 ހިތަ
1441 ސަފަރު 17
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:54
އިޝާ 19:06
ދުނިޔެ - އެބޯލާ

އެބޯލާއަށް ދެވެނަ ވެކްސިނެއް އުފައްދަނީ

  • ވެކްސިން އުފައްދަނީ ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އިން
  • ފުރަތަމަ ވެކްސިން އުފައްދާފައިވަނީ މަރކްސް އިން
  • އެބޯލާ ވެކްސިން 225،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީޙުންނަށް ވަނީ ޖަހާފަ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 10:02 1,960

މި ވެކްސިން ތައާރަފް ކުރެވޭނީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް އަދި ބުނެފައެއް ނެތް - އެންސީބީ ނިއުސް

އެބޯލާއަށް ދެވެނަ ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ޑިމޮކްރަޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯގެ ސިއްހަތާބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ އެބޯލާއަށް ދެވެނަ ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ގެ ފަރާތުންނެވެ. ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި ވީނަމަވެސް ވެކްސިން ތައާރަފް ކުރެވިގެން ދާނީ ކޮން އިރަކުން ކަމެއް އެފަރާތަކުން ނުބުނެއެވެ.

އެބޯލާގެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން އުފައްދާފައި ވަނީ މަރކްސް އިންނެވެ. މި ވެކްސިން ވަނީ 225،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖަހާފައެވެ.

ޑީ.އާރް.ސީ ގައި ފެތުރެމުންދާ އެބޯލާ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އެހީތެރިންނާ އެކު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އާއި އދ ގެ އެހެން ޖަމިއްޔާތަކާއި އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް، އިންޓަނޭޝަނަލް އޮފިސް އޮފް މައިގްރޭޝަން އަދި އެހެނިހެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާއި އެކި ގައުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭ މާހިރުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް