އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ގިނަ އިރުތަކެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތަށްފަހު އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

  • އެންމެ ފުރަތަމަ އަލިފާން ރޯވީ، އަބަދަށްފަހި މަގުގައި ހުރި ހ. ތިލަފުށި ގޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި
  • ކެމިކަލް ހުރި 4 ގުދަނެއްގައި ރޯވި
  • މިއީ މިހާތަނަށް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު އެއް އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ކ. މާލެ | 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 04:39 | 7,941

އަލިފާންގަނޑި ނިއްވުމަށް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު އިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ - ރާއްޖެއެމްވީ

ހ. ތިލަފުށިގޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، ފެތުރުނު ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި އެވެ.

ގިނަ ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތަށްފަހު އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

ހ. އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ގެތަކަކާ، އަދި ގުދަނުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާއިރު މިހާދިސާގައި ވަނީ އެއްފަރާތެއް ނިޔާވެފައެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހަމައެކަނި ނިޔާވީ އައިޝަތު ޝައުނާ އެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެހެން މީހުން ވަނީ ސަލާމަތްކުރެވިފަ އެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަލިފާން ރޯވީ، އަބަދަށްފަހި މަގުގައި ހުރި ހ. ތިލަފުށި ގޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައެވެ. އަދި އެ އަލިފާންގަނޑު އެ ގޭގެ ފަހަތުގައި ހުރި ބައެއް ގޭގެއަށް ފެތުރުނު އިރު އެ ގޭގެ ކުރިމަތިން އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި އެހެން ގެއެއްގައި ވެސް ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފަ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި އަލިފާންގަނޑު އެހާ ބޮޑަށް ފެތުރެން މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ 4 ގުދަނެއްގައި ރޯވުމެވެ. އަދި އެ 4 ގުދާނުގައިވެސް ހުރީ އަލިފާން ހިފާ ބާވަތްތަކުގެ ކެމިކަލްތަކެއްކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގައި 7 އިމާރަތަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފަ އެވެ.

މި ހާދިސާގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެ މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނީ ކަލާފާނު ސުކޫލްގަ އެވެ. މިއީ މާލޭގައި މިފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.