ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރިޕޯޓު - ރިޕޯޓު - ހ އަބަދަށްފެހި މަގުގެ ގެތަކުގައި އަލިފާން

ޝައުނާ އެންމެ ފަހުން ގުޅީ ބޭބެއަށް، ފަހު ބަހަކީ "އިމާރާތުގައި ތާށިވެފައި ހުރި" ވާހަކަ

  • ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 7:40 ހާއިރު ސިރާޖުގެ ކޮށްކޮ އައިޝަތު ޝައުނާ ގުޅި
  • ޝައުނާ ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ދިޔައީ އިމާރާތުން ނުނިކުމެވިގެން އުޅޭ ވާހަކަ
  • ޝައުނާގެ 2 ދަރިންވެސް ތިބޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 01:23 85,608

އައިޝަތު ޝައުނާ - ޓްވިޓަރ

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހިތްގައިމު ވަގުތުގައި އަހުމަދު ސިރާޖު އިނީ ރައްޓެހިންނާއެކު ކޮފީއަކަށް އިންސާފުކޮށްލުމަށެވެ. ހިތްގައިމު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ހިތްގައިމުކަން ވިއްސިވިހާލިވެގެން ދިޔައީ އައި އެންމެ ފޯން ކޯލެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 7:40 ހާއިރު ސިރާޖުގެ ކޮއްކޮ އައިޝަތު ޝައުނާގެ ކޯލެއް އައެވެ. އިވިގެން ދިޔައީ ހިތަށްވެސް ނާރާފަދަ ހިތާމަވެރި ވާހަކައެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އިމާރަތް ހ. ރަދުވާނިއާގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދާ ވާހަކައާއި، އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ނުނިކުމެ ތާށިވެފައިހުރި ވާހަކައެވެ.

އެ ވާހަކަ ދެކެވުމަށްފަހު 2 ވަނަ ފަހަރަށްވެސް ޝައުނާގެ ބޭބެ ޝައުނާއަށް ގުޅިއެވެ. އޭރުވެސް ޝައުނާ ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ދިޔައީ އިމާރާތުން ނުނިކުމެވިގެން އުޅޭ ވާހަކައެވެ. ޝައުނާގެ ބޭބެ "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ޝަައުނާގެ ފަރާތުން އިވުނު އެންމެ ފަހު ބަހަކީވެސް "އިމާރާތުގައި ތާށިވެފައި ހުރި" ކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދެން ގާތް މީހެއްގެ ފޯން ކޯލުން އިވިގެން ދިޔަ ޚަބަރަކީ ޝައުނާގެ ފުރާނަ މި ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާއުކީ ޚަބަރުކަމަށް ހިތާމަވެރި އަޑަކުން ޝައުނާގެ ބޭބެ ސިރާޖު ކިޔާދިނެވެ.

އެހިސާބުން އިތުރު މައުލޫމާތު ދެވޭ ވަރަށްވުރެ ސިރާޖުގެ ހާލަތު ހުރީ ގޯސްވެފައެވެ. ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ނެތެވެ.

ބޭބެއާއެކު އެގޭގައި ޝައުނާ ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، ޝައުނާގެ 2 ދަރިންވެސް ތިބެއެވެ. ނަމަވެސް ޝައުނާގެ 18 އަހަރުން މަތީގެ މި ދެކުދިންވެސް ދިރިއުޅެނީ ޝައުނާއާއި ވަކިންނެވެ. ގުރުއާނުގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޝައުނާއާ ދެން ބައްދަލުވެދާނެކަމަށް އާއިލާގެ އުއްމީދު ކުޑައެވެ.

ޝައުނާ ދިރިއުޅުން އިމާރާތުގެ ތެރެއިން ހަށިގަނޑެއް ފެނިފައިވާއިރު، އެ ހަށިގަނޑު ފެނުނު އިރު ފިހިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑު ވަކިވެސް ނުވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެގޮތުން ޝައުނާ މަރުވި ކަމުގެ ޚަބަރު ގާތް ފަރާތްތަކުން އާއިލާއަށް ލިބެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އިމާރާތުގެ ތެރެއިން ފެނިފައިވަނީ ޝައުނާގެ ހަށިގަނޑުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން މިހާތަތަނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް