ބުދަ 08 އޭޕުރިލް 2020
01 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 15
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

150 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ގައުމުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަނީ

  • 50 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ރިސޯޓުތަކާއި ސިނާއީ ރަށްތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ
  • 25 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ޖަލުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ | 12 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:56 | 2,226

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި 150 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ، ރާއްޖެއިން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ބުދަ ދުވަހު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 150 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ގައުމުތަކުގެ އިތުރުން 50 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ރިސޯޓުތަކާއި ސިނާއީ ރަށްތަކުގައި އަދި 25 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ޖަލުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އެ ކޮމިޝަނުން އޮގަސްޓް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ވޯޓު ފޮއްޓަކަށް ވޯޓުލާ އަދަދު 700 އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނޭހެން ބަދަލު ކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާ އަދަދު މަދު ކުރެވުމުން ވޯޓު ފޮށީގެ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ އިތުރުން އިންތިޚާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ގެ އަދަދުވެސް އިތުރު ވާނެ ކަމަށެވެ. 6000 އާއި 7000 ދެމެދުގެ އަދަދަށް އޮފިޝަލުން އިތުރުވާއިރު 178 ވޯޓު ފޮށި އިތުރަށް ބެެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ވެސް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް ބާއްވާނެ ސީދާ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވި ނަމަވެސް ބާއްވާނެ ވަކި ދުވަސްވަރެެއް ކަނޑައަަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާހުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.