ބުދަ 18 ސެޕްޓެންބަރ 2019
12 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ޓެރަރިޒަމް

އެމެރިކާއިން، ޓެރަރިޒަމްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާކަމުގެ ކުށުގައި ދިވެއްސަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅައިފި

  • ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
  • ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ މުހައްމަދު އަމީން ކިޔާ މީހެއް
  • އަމީންއަކީ އައިއެސްއައިއެސްގެ ޚޮރަސަންގައި މިފަދަ ހަރުކަށި އަމަލުތަކަށް ހަރަދުކުރާ، އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ސްޕޮންސަރ ކުރާ މީހެއް

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 12 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 03:09 4,010

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވިފައިވާ އެއްވުުމެއްގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

އެމެރިކާ އިން ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ހިމަނައި، އެ ގައުމުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ދަ ޓްރެޒަރީޒް އޮފީސް އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ކޮންޓްރޯލް (އޯއެފްއޭސީ) އިން އޭނާއަށް މާލީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިއެވެ.

އޯއެފްއޭސީން އާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމުގައިވާ މުހައްމަދު އަމީން ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއް ކަމަށެވެ. ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އަމީންއަކީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އޮފް އިރާގް އެންޑް ސީރިއާ (އައިސިސް) ގެ ޚޮރަސަންގައި މިފަދަ ހަރުކަށި އަމަލުތަކަށް ހަރަދުކުރާ، އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ސްޕޮންސަރ ކުރާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

އަމީންއަކީ އައިސިސްއަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރާ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ ރާއްޖޭގެ މީހެއްގެ ގާތުގައި އެ ޖަމާއަތަށް ޖިހާދު ކުރުމަށް އަފްގާނިސްތާނަށްދާނެ މީހުން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް އެބަޔާނުގައިވެއެވެ. އެމީހާގެ ވަޒީފާއެއް ކަމުގައި ވާނީ އަމީންއަށް ތަރުޖަމާނުކަން ކޮށްދިނުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުން 700 ޑޮލަރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެމީހާގެ ގާތުގައި އަމީން ބުނެފައިވާކަމަށް ވެއެވެ.

އަމީންއަކީ އެޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން އައިސިސްއަށް މީހުން ރެކްރޫޓް ކުރަމުން އައި މީހެއްކަމަށްވާއިރު، އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި މިކަމާއި ގުޅޭ ސެޝަންތައް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ހަފްތާއަކު 10 ސެޝަން ބާއްވާކަމަށްވެއެވެ. މި ސެޝަންތައް އޭނާގެ ގޭގައިވެސް ބާއްވަމުންދިޔަ ކަމުގައިވެއެވެ.

އޭނާއަކީ ސީރިއާއަށާއި އަފްގާނިސްތާނަށް، ޖިހާދުކުރުމުގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއިން މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި އައިސިސްގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އައި މީހެކެވެ. ކުރިން އޭނާ މީހުން ގެންދަމުން ދިޔައީ ސީދާ ސީރިއާއަށް ނަމަވެސް ފަހުން އޭނާ މީހުން ގެންދަމުންދިޔައީ އަފްގާނިސްތާނަށެވެ.

އަމީން ވަނީ ސަލްޓަން ޕާކް ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރަން އުޅުމުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް ފިލައިގެން އުޅެފައެވެ. ނަމަވެސް 2011 ވަނަ އަހަރު ލަންކާ އިން ހައްޔަރުކޮށް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ފަހު އޭނާ ހުންނަނީ ދޫކޮށްލައިފައެވެ. މިހާރު ވެސް އޭނާ މާލެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް