އާދީއްތަ 23 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 10
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 29
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

ކުޅިވަރު ކޯޓުތަކުގެ ބީއޯކިއު އަދި ތަފްސީލީ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ނޮވިއާ އިންޖިނިއަރިން އާއެކު ސޮއިކޮށްފި

  • ނޮވިއާ އިންޖިނިއަރިންއާ ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން 44 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 19:39 2,873

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުުގެ ތެރެއިން - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެމްޕަވަރމެންޓް

މިނިސްޓްރީ އިން ތަރައްގީ ކުރާ ކުޅިވަރު ކޯޓުތަކުގެ ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސް (ބީއޯކިއު) އަދި ކޯޓުތަކުގެ ތަފްސީލީ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ނޮވިއާ އިންޖިނިއަރިން އާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފްއެވެ. އަދި ނޮވިއާ އިންޖިނިއަރިންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރއެވެ.

ނޮވިއާ އިންޖިނިއަރިންއާ ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން 44 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިނިސްޓްރީއިން ގާއިމުކުރާ އިންޑޯރ އަދި އައުޓްޑޯރ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުތަކާއި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓުތަކުގެ އިތުރުން ބެޑްމިންޓަން އިންޑޯރ ކޯޓުތަކުގެ ބީއޯކިއު އަދި ތަފްސީލީ ކުރެހުންތައް މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކުޅިވަރު ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު ކޯޓުތައް އެޅުމަށް ސަރުކާރުންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް