ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ވިޔަފާރި - ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ ކްލިނިކް

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ" ކްލިނިކް ހުޅުވައިފި

  • ޝުޒްނާ މަޖްދީ ވިދާޅުވީ މި ކްލިނިކަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ކްލިނިކެއް ކަމަށް
  • އުންމީދަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހިދުމަތްދޭ އަދި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތައް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ފަދަ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ތަނަކަށް ހެދުން
  • ކްލިނިކް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ހަފްތާގެ އެހެން ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށް

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 09:13 5,639

"ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އާކައިވް

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ" ގެ ނަމުގައި ސައިކޮލޮޖީ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ތިބާ ސައިކޮލޮޖީ ކްލިނިކުގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދެވެ. އަދި އެކަމަނާ ވަނީ އެ ކްލިނިކްގެ ވެބްސައިޓްވެސް ލޯންޗްކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މި ސެންޓަރުގެ ފައުންޑިން ޕާޓްނަރުންނަކީ ސައިކޮލޮޖިސްޓުން ކަމަށްވާ ޝުޒްނާ މަޖްދީ އަދި ނަދާ ޝަރީފްގެ އިތުރުން މުސްތަފާ ފާރޫގްއެވެ.

ތިބާ ސައިކޮލޮޖީގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝުޒްނާ މަޖްދީ ވިދާޅުވީ މި ކްލިނިކަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ކްލިނިކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހިދުމަތްދޭ އަދި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތައް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ފަދަ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ތަނަކަށް ހެދުން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޝުޒްނާ ވިދާޅުވީ މި ކްލިނިކުން ކައުންސިލިން ދިނުމާއި އެކިކަހަލަ ސައިކޯތެރަޕީގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ތިބާ ކްލިނިކް ހުޅުވިގެން މިއައީ މިހާރު އާންމު ގޮތެއްގައި ސައިކޮލޮޖިކަލް ނުވަތަ މެންޓަލް ހެލްތްގެ ހިދުމަތްތައް ރާއްޖެގައި ޕްރޮވައިޑް ކޮށްދޭ ފެންވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްވަރެއްގަ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވޯކް ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް.

މީގެ އިތުރުން ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމެންޓް ހެދުމާއި ކުޑަކުދިންގެ ތެރަޕީތައްވެސް އެ ކްލިނިކުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ޝުޒްނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށްވެސް މި ކްލިނިކުން ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ކްލިނިކް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ހަފްތާގެ އެހެން ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް