raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
އާލިއާ އާއި ރަންބީރުގެ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 
ކުނާލް ބުނެފައިވަނީ އެއީ އެޑިޓެއް ކަމަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
88,659
ކ. މާލެ |
6 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 19:15
އާލިއާ ބަޓް އާއި ކުނާލް ތާކުރު
ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ލޯބިވެރިންކަމަށްވާ އާލިއާ ބަޓް އާއި ރަންބީރު ކަޕޫރު ކައިވެނި ކުރާ ފޮޓޯއެއް އާންމުވެއްޖެ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ މި ފޮޓޯއަކީ އަސްލެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ކުނާލް ތާކުރު އާއި އާލިއާ ދާދިފަހުން ކުޅެފައިވާ އެޑެއްގެ ވީޑިއޯއިން އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއެއް ކަމަށް ވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދާ ކުނާލް ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

އެޑިޓް ކޮށްފައިވާ އެފޮޓޯގައި އާލިއާ އާއި ކުނާލް ކައިވެނީގެ ހެދުމުގައި ތިބިއިރު ކުނާލްގެ ބަދަލުގައި ފެނިގެންދަނީ ރަންބީރުގެ މޫނެވެ.

ދާދިފަހުން "ކަބީރު ސިންގް" ގައި ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ރޯލް އަދާކޮށްފައިވާ ކުނާލް މިޑްޑޭ އަށް ބުނެފައިވަނީ އެޑިޓް ކޮށްފައިވާ އެފޮޓޯފެނިފައި އެނާ ސަޕްރައިޒްވި ކަމަށެވެ.

އެކަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ އާލިއާ އާއި ރަންބީރުގެ ކައިވެންޏަށް ފޭނުން ކެތްމަދުވެފައި ތިބިކަން ކަމަށް ކުނާލް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކުނާލް އާއި އާލިއާ ކުޅެފައިވާ މި އިޝްތިހާރުގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ އާލިއާ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އާލިއާ އާއި ރަންބީރު އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ބްރަމާސްތްރާ" ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
9%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
2%
އުފާ ވެއްޖެ
5%
ދެރަ ވެއްޖެ
40%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
27%
މޮޔަވެއްޖެ
17%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް