ބުދަ 16 އޮކްޓޯބަރ 2019
13 ހިތަ
1441 ސަފަރު 17
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:54
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - އިންޑަސްޓްރީ ލީޑަރ 2019

އިންޑަސްޓްރީ ލީޑަރ 2019ގެ މަގާމަށް ފެނަކަ އެމްޑީ ސައީދު ހޮވިވަޑައިގެންފި

  • އެވޯޑަށް ޝޯޓްލިސްޓް ވެފައިވާ ތިން ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ފެނަކަ ހިމެނޭ
  • ފެނަކައިގެ ދެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަނީ ދެ އެވޯޑަކަށް ޝޯޓްލިސްޓް ވެފަ
  • މި އެވޯޑަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމަކުން 369 ކުންފުންޏަކުން ވާދަ ކުރި

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 4 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 18:56 2,089

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ސައީދު މުހައްމަދު - އާކައިވް

އޭޝިއަން ޔޫޓިލިޓީ ވީކް އިން ހޮވާ "އިންޑަސްޓްރީ ލީޑަރ 2019"ގެ މަގާމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ހޮވިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކުންފުނީގެ ތައްސަވަރާ، ޕަރފޯމެންސް އަދި ލީޑަރޝިޕްއަށް ބެލުމަށްފަހު ދެވޭ މި އެވޯޑަށް ސައީދު ހޮވިވަޑައިގެންފާވާއިރު، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ދެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަނީ އޭޝިއަން ޔޫޓިލިޓީ ވީކް އިން ހޮވާ އިތުރު ދެ އެވޯޑަކަށް ނޮމިނޭޓް ވެފައެވެ. އެއީ "ބެސްޓް ޓްރާންސްމިޝަން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކްސް އެންޑް ފީލްޑް އޮޕަރޭޝަންސް" އަށް ފެނަކައިގެ "ލެޔިންގް އޮފް އިންޓަރ އައިލެންޑް ސަބްމެރިން ޕަވަރ ކޭބަލް ގްރިޑް" އަދި "ބެސްޓް ރިނިއުއެބަލް އެނަރޖީ" އެވޯޑަށް ފެނަކައިގެ "ގްރީން އައިލެންޑް- މަޑަވެލި އެންޑް ހޯޑެއްދޫ ޕްރޮޖެކްޓް" އެވެ.

އެވޯޑަށް ޝޯޓްލިސްޓްވެފައިވާ ތިން ގައުމުގެ ތެރޭގައި ފެނަކަ ހިމެނިފައިވާއިރު މި އެވޯޑަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން 369 ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ.

ފާއިތުވި މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންވަނީ އެ ކުންފުނިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ހިދުމަތްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނަސްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް