ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބޮލީވުޑް

ސާހޯ ގެ ފެށުން ވަރަށް ކާމިޔާބު

  • ފުރަތަމަ ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ވަނީ 24.40 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައި

ކ. މާލެ | 1 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 09:47 | 4,628

ޝްރައްދާ ކަޕޫރު - އިންސްޓަގްރާމް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ޕްރަބާސް އާއި ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ސާހޯ" ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިއަދު ރިލީޒްކުރި ބޮލީވުޑް ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބުނު ފިލްމަށެވެ.

ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓް ތަރަން އާދަޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައިވާގޮތުން މި ފިލްމަށް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ވަނީ 24.40 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

ސުޖީތް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި އެކްޝަން ތްރީލާގައި ޕަރްބާސް އާއި ޝްރައްދާގެ އިތުރުން ނީލް ނިތިން މުކޭޝް، ޗަންކީ ޕާންޑޭ، ޖެކީ ޝްރޯފް އަދި މަންދިރާ ބޭދީ ފެނިގެން ދެއެވެ.

"ސާހޯ" ގައި ފެނިގެން ދަނީ ގޭންގްސްޓާރުންނާއި އެކި ވައްތަރުގެ ކުށްވެރިން ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ވާޖީކިޔާ ސިޓީއެއް ސާފުކުރަން އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރަކު ކުރާ މަސައްކަތެވެ.

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ "ބާރަތް" އަށެވެ. މި ފިލްމަށް ވަނީ 42.30 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ "މިޝަން މަންގަލް" އެވެ. މި ފިލްމަށް ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 29.16 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

"ސާހޯ" ހަދާފައި ވަނީ 300 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ބަޖެޓަކުންނެވެ. މިއީ ޕްރަބާސް އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ''ބާހުބަލީ 2" އަށް ވުރެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގެ ބޮޑު ބައި ޝޫޓް ކޮށްފައިވަނީ ދުބާއި، އަބޫދާބީ އަދި ރޮމޭނިއާގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.