އާދީއްތަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019
02 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 23
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15
ލުއި ޚަބަރު - ކެނެޑާ

ސީޓްބެލްޓުގައި، ފްރެންޗުން "ލިފްޓް" ލިޔެފައި ނެތުމުން އެއަރ ކެނެޑާ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

  • ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެގައި ހިމެނެނީ، ސީޓްބެލްޓުގައި ފްރެންޗުން "ލިފްޓް" ލިޔެފައި ނެތުމުގެ ޝަކުވާ
  • ފްރެންޗުން ލިޔެފައިހުރި "އެކްޒިޓް" އަދި "ވޯނިން" ސައިންތައް އިނގިރޭސި ބަހަށްވުރެ ކުދިވުން

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 31 އޯގަސްޓު 2019 | ހޮނިހިރު 23:21 2,401

ޖޫރިމަނާ ކުރެވުނު އެއަރ ކެނެޑާ - ސީ.އެން.އެން

ސީޓްބެލްޓުގައި ފްރެންޗުން "ލިފްޓް" ލިޔެފައި ނެތުމުން 15000 ޑޮލަރުން އެއަރ ކެނެޑާ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފިއެވެ.

ފްލައިޓުތަކުގައި ދަތުރުކުރާއިރު ފަސިންޖަރުންގެ ޝަކުވާތަކުގެ އަޑުއިވުމަކީ އައު ކަމެއް ނޫނެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއް އެއަރ ކެނެޑާއަށް މިވަނީ މެދުވެރިވެފައެވެ.

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ މިޝެލް އަދި ލިންޑާ ތިބޮޑޫ ވަނީ އެއަރ ކެނެޑާއާއި ދެކޮޅަށް 22 އަށްވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ އެ އެއަރލައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައެވެ. އަދި އެ އެ ދައުވާގެ ސަބަބުން އެ އެއަރލައިން ވަނީ 15000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް އެމީހުންގެ ކައިރިން މާފަށް އެދުމަށް މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

އެމީހުން ކުރި ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެގައި ހިމެނެނީ، ސީޓްބެލްޓުގައި ފްރެންޗުން "ލިފްޓް" ލިޔެފައި ނެތުމުގެ ޝަކުވާއާއި ފްރެންޗުން ލިޔެފައިހުރި "އެކްޒިޓް" އަދި "ވޯނިން" ސައިންތައް އިނގިރޭސި ބަހަށްވުރެ ކުދި ކަމަށް ބުނެ ކުރި ޝަކުވާގެ އިތުރުން އަދި އެތަކެއް ޝަކުވާއެކެވެ.

ކެނެޑާގައި އިނގިރޭސިބަހާއި ފަރަންސޭސިބަސް ގެންގުޅުމުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ސައިންތައް ހަދާފައިހުންނައިރު އެ ސައިންތައް ހުންނަން ޖެހޭނީ ހަމަހަމަކަންމަތީގައި ކަމަށް ކެނެޑާގެ އެއަރލައިންއަށް ދައުވާކުރި ދެމަފިރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ސައިންތައް ހަދާފައިހުންނައިރު ދެބަހުން ކިޔޭގޮތަށް، ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ހުންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށްވެސް އެދެމަފިރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް