އާދީއްތަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019
02 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 23
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15
ވިޔަފާރި - އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އަންނަ އަހަރު ކަލްޗަރަލް، ސްޕޯޓްސް އަދި މައިސް ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

  • ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސް ދިވެހިންގެ ސަޤާފަތާއި އާދަކާދަތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅެން ބޭނުންވޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 31 އޯގަސްޓު 2019 | ހޮނިހިރު 08:26 1,579

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް - ޓްވިޓަރ

އަންނަ އަހަރު ކަލްޗަރަލް، ސްޕޯޓްސް އަދި މައިސް ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މިއަންނަ އަހަރު ވަރަށް ބޮޑު ތިންކަމަކަށް ތައްޔާރުވާ ކަމަށެވެ.

ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ، ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް ނަހަދާ މިކަހަލަ ކަމެއް ފަށައިގަތުމުން ނުރަނގަޅު ނަތީޖާ ނުކުންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެމްއެމްޕީއާރްސީ އިން ރަނގަޅު ސްޓްރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސް ދިވެހިންގެ ސަޤާފަތާއި އާދަކާދަތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަން ހަޤީޤަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށްޓަކައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފަރާތުން ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތައް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެކި ޓްރޭޑް ފެއަރތަކާއި ރޯޑް ޝޯތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އިތުރަށް ކުރިއަރުވާ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ޤައުމުތަކުގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވެސްވެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އޯގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް 12 މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށް 15 މާކެޓިންގ ފެއަރ އާއި، 13 މާކެޓަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި 05 ރޯޑް ޝޯ ހިމެނޭ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް