ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް

އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަކަމެއް ކަމަށް އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވޭ: ރައީސް މައުމޫން

  • ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެސް އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާ
  • ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރު އައްޔަން ކުރީ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި
  • މިހާރުގެ އިލްމުވެރިންނާއި ކުރީގެ އިލްމުވެރިން، އަންހެނުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވޭ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 23 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 19:17 5,691

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް - ޓްވިޓަރ

އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަކަމެއްކަމަށް އިލްމްވެރިން ވިދާޅުވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މައުމޫނު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވަނީ މިހާރުގެ އިލްމުވެރިންނާއި ކުރީގެ އިލްމުވެރިން، އަންހެނުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ. ރައީސް މައުމޫންގެ ޓުވީޓްގައި ބައެއް އިލްމްވެރިންގެ ނަންތައްވެސް ހިމަނުއްވާފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ކުރީގެ އިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އަލް ތަބާރީ، އިބްނު ހަމްޒު، ހަސަނުލް ބަސްރީ ފަދަ ބޭފުޅުން އަންހެނުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރުގެ އިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ޔޫސުފް އަލް ގަރަދަވީ، އަބްދުލް ކަރީމް ދައިދާން، ސައީދު ރަމަލާން ފަދަ ބޭފުޅުން ވެސް އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރެއް އައްޔަން ކުރެވިގެން ދިޔައީ ވެސް ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި 2007 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރައްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މ. ކޮކާހަނދުވަރު، އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދެވެ. 2007 ވަނަ އަހަރު ޝުޖޫނާއެކު އިތުރު ފަނޑިޔާރަކުވެސް އައްޔަންކުރެއްވި އެވެ.

ފަނޑިޔާރުންނަށް އަންހެނުން އައްޔަންކުރުމާއި މެދު ބަހުސެއް ފެށިގެން ދިޔައީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށައެޅުއްވި ދެ ނަންތަކުގައި އަންހެން ބޭފުޅުން ހިމެނޭތީއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ނޫން، ހަރާމް ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ ރައުޔަށް ބުރަވާކަމަށް އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުން ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ރައީސް ސޯލިހަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ދެ ނަމަކީ ޝުޖޫނާއި މ. ސީނާ، ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރުއެވެ.

އަންހެނުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެވޭނެ ކަމާއިމެދު ޚިޔާލު ތަފާތު ވެފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި މިހާރު ވެސް އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވައެވެ. އެގޮތުން ފެމިލީ ކޯޓުގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރަކު އިންނަވާއިރު ސިވިލް ކޯޓުގައި ވެސް ދެ އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވައެވެ. މީގެ އިތުރުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ވެސް އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް