އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ރޯދަ ބަދިގެ 1440

ފްރުޓް ޓްރެސް ލެޗެސް

  • ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު މިލްކް ކޭކުގެ ތަފާތު ރެސިޕީއެއް

ކ. މާލެ | 26 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 11:11 | 9,062

ފްރުޓް ޓްރެސް ލެޗެސް - ޒުނާނާ ޒާލިފް

ކޭކު އަޅަން ބޭނުންވާނީ:

1 ޖޯޑާއި ބައި ފުށް

1 ސައިސަމްސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ

ވަރަށް ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ލޮނު

ބައިޖޯޑު ބަޓަރ (އަންސޯލްޓެޑް)

1 ޖޯޑު ހަކުރު

5 ބިސް

1 ސައިސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް

މިލްްކް ސިރަޕް ހަދަން ބޭނުން ވާނީ:

1 ޖޯޑާއި 1/4 ކިރު (ފުލް ކްރީމް)

ބައި ޖޯޑު ހެވީ ކްރީމް

1 ދަޅު ގެރިކިރު

1 ދަޅު އިވަޕޮރޭޓަޑް މިލްކް

ފްރުޓް ފިލިންގް ހަދަން ބޭނުން ވާނީ:

2 ޖޯޑު ތާޒާ ސްޓްރޯޯބެރީސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

1 ޖޯޑު ހަކުރު

2 ތާޒާ ޕީޗް

1 ޖޯޑު ފެން

އައިސިންގ ހަދަން ބޭނުންވާނީ:

2 ޖޯޑު ވިޕިންގ ކްރީމް

ބައި ޖޯޑު އައިސިންގ ޝުގަރ ނޫނީ ކާސްޓަރ ޝުގަރ

ބައި ސައިސަމްސާ ވެނީލާ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކޭކްފުއްގަނޑު ގިރާލުމުގެ ކުރިން އަވަން 350 ޑިގްރީސް ސެލްސިއަސް އަށް ޖައްސާށެވެ.

ފުށް، ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އަދި ލޮނު ވަކިން ތައްޓެއްގައި އެއްކޮށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ދެން ހޭންޑް މިކްސަރަކުން ބަޓަރާއި ހަކުރު، ރަނގަޅަށް އެއްވަންދެން ގިރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ފަހަރަކު ބިހެއް، އެއްވަންދެން އަޅަމުން ދާށެވެ. ދެން ވެނީލާ އެސެންސް އަޅާފައި ފުށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އެއްވުމުން ޓްރޭއަކަށް ލާފައި 30 މިނެޓް ފިހެލާށެވެ.

ކޭކް ފިހެވެންދެން ފްރުޓް ފިލިންގ ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް ފެން ފޮދު އަދި ހަކުރު ތެއްޔެއްގައި ކައްކާށެވެ. ސުގަރ ސިރަޕް ހެދުމުން ސްޓްރޯބެރީކޮޅު އަޅާފައި ކައްކާށެވެ. ސްޓްރޯބެރީ ދިޔާވުމުން، އެއްކޮށްލާފައި، އިތުރު 5 މިނެޓް ކައްކާލާށެވެ. މި މިކްސް ހުންނަންވާނީ ސޯސް ހެންނެވެ.

ދެން މިލްކް ސިރަޕް ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް ކިރު، ހެވީ ކްރީމް، އިވަޕޮރޭޓަޑް މިލްކް، ކުޑަ ވެނީލާކޮޅެއް އަދި ގެރިކިރު އެއްކޮށްލާށެވެ.

ކޭކް ފިހެވުމުން މި މިލްކް ސިރަޕް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެތެރަށް ވަދެގެން ދަންދެން ބަހައްޓާލާށެވެ (އެންމެ ރަނގަޅީ 8 ގަޑިއިރު ބަހައްޓާލަން).

އައިސިންގ ހެދުމަށް ވިޕިންގ ކްރީމް، ހަކުރު އަދި ވެނީލާ ހޭންޑް މިކްސަރެއްގައި ގިރާލާށޭވެ.

ދެން ކޭކް ވަށާ އައިސިންގ ޖެހުމަށް ފަހު، މައްޗަށް ފްރުޓް ސިރަޕާއި ކޮށާފައިހުރި ޕީޗްކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ބޭނުމިއްޔާ ކޭކު މެދުން ފަޅި ކޮށްފައި ދެ ލޭޔަރަށް ވެސް ހެދޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.