ބުދަ 08 އޭޕުރިލް 2020
01 އައްސިދަ
1441 ޝައުބާން 15
ފަތިސް 04:49
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
އިސްލާމް - ދަމުނަމާދު ކުރުން

ފަހު ދިހައިގެ ރޭތަކުގައި މާލޭގެ 15 މިސްކިތެއްގައި ދަމުނަމާދު ކުރާނެ!

 • ވިލިނގިލީ 3 މިސްކިތެއްގައި ދަމުނަމާދު ކުރާނެ
 • ހުޅުމާލޭ 5 މިސްކިތެއްގައި ދަމުނަމާދު ކުރާނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ | 20 މެއި 2019 | ހޯމަ 16:24 | 11,195

މިސްކިތެއްގައި ނަމާދު ކުރަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މާލޭ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ފަހު ދިހައިގެ ދުވަސްތަކުގައި ދަމު ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި 1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ފަހު 10 ގައި މާލެސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަމު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި 15 މިސްކިތެއް ހިމެނެއެވެ.

 1. މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢްޡަމް (އިސްލާމީ މަރުކަޒު)
 2. މަސްޖިދުއްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިﷲ
 3. މަސްޖިދުއްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން
 4. މަސްޖިދުއްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލު
 5. މަސްޖިދުއްސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން
 6. މަސްޖިދު ޞަލާޙުއްދީން
 7. މަސްޖިދު ފުރްޤާން
 8. މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދީން
 9. މަސްޖިދުއްނޫރު
 10. އިބްރާހީމީ މިސްކިތް
 11. މަސްޖިދުއްޝަހީދު ޢަލީ
 12. މަސްޖިދު އިސްކަންދަރު
 13. މަސްޖިދު ޝަހީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން (ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް)
 14. މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން
 15. މުޙައްމަދު ޖަމީލްދީދީ މިސްކިތް

އޭގެ އިތުރުން، ވިލިމާލެއިން ތިން މިސްކިތެއްގައި ދަމުނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މަސްޖިދުއްސަލާމްއާއި، މަސްޖިދުލްއިޚްލާޞްގެ އިތުރުން މަސްޖިދުލް ބިއްރިއެވެ.

އަދި ހުޅުމާލެއިން ވެސް ފަސް މިސްކިތެއްގައި ދަމުނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

 1. މަސްޖިދު ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން އާލްޘާނީ
 2. މަސްޖިދު ޢަޒީޒާ މޫސާ
 3. މަސްޖިދު ޒައިދު ބުން ސާބިތު
 4. ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތް
 5. މަސްޖިދު ޢުމަރު ބިން ޚައްޠާބު

އޭގެ އިތުރުން، މި މިސްކިތްތަކުގައި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ގެ ދުވަސްތަކުގައި އަޅުކަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އިއުތިކާފަށް ތިބޭ ގޮތަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.