އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ހައްޖު 1438

މިރޭ ޒުލްހިއްޖާ މަހަށް ސައުދީގައި ހަނދު ބަލާނެ

  • އަރަފާތުގައި ތިބެން ޖެހޭ ދުވަސް ކަނޑައަޅަނީ އައު މަހުގެ ހަނދު ބަލައިގެން

ކ. މާލެ | 21 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 12:42 | 3,825

ހަނދާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ކޯޓުތަކަށް - ނޭޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް

ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމާއެކު ޒުލްހިއްޖާ މަހަށް ހަނދުބެލުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އުޅޭ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އެގައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހަކީ ޒުލްގައިދާ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ ހަނދު ފެނިއްޖެ މީހަކު އެކަން އަންގާނީ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ކޯޓަކަށް ކަމަށެވެ. ކޯޓަށް ގޮސް އެމައުލޫމާތު ނުދެވޭ ނަމަ ފުލުހުންނަށް އެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެދިފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ ޕްރެސް އޭޖެންސީ (އެސްޕީއޭ) އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޒުލްހިއްޖާ މަހަށް ހަނދުބަލަނީ ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު ދުވަސް ކަމުގައިވާ އަރަފާތު ދުވަސް ކަނޑައެޅުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.